Nabożeństwa Świąteczne 2021


Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. Łuk. 2:14. Nabożeństwa 25.12.2021 godz. 10:00, 26.12.2021 godz. 10:00