Nabożeństwa Świąteczne 2023


Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany!
Władza spocznie na jego ramieniu! 
Nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny,
Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju! 
Izajasza 9, 5
Nabożeństwa Świąteczne:
24.12.2023 godz. 10:00
25.12.2023 godz. 10:00
26.12.2023 godz. 10:00